Afscheidsboodschap van Ambassadeur Dr. Hasan Ulusoy

Brüksel Büyükelçiliği 30.08.2022

Geachte Leden van de Turkse Gemeenschap in België, Geachte Burgers en Belgische Vrienden,

Mijn ambtstermijn als Ambassadeur van de Republiek Türkiye in het Koninkrijk België, die ik sinds begin januari 2020 met eer heb vervuld, is op 31 augustus 2022 afgelopen.

Tijdens mijn ambtstermijn hebben we ernaar gestreefd de betrekkingen tussen onze bevriende landen en bondgenoten verder te bevorderen met een holistische benadering, op elk mogelijk gebied, en in het algemeen belang van onze landen.

In deze context hebben we grote inspanningen geleverd om bezoeken op hoog niveau en officiële contacten te intensiveren, onze economische en commerciële betrekkingen te versnellen op een manier die het potentieel van onze landen weerspiegelt, en onze toeristische en culturele betrekkingen te versterken. We hebben getracht onze samenwerking te bevorderen in de strijd tegen criminele en terroristische organisaties tegen ons land.

We hebben verschillende primeurs behaald in het kader van onze culturele relaties met België, ondanks de fysieke moeilijkheden die de pandemie met zich meebracht. Zo hebben we bijvoorbeeld, onze keuken voor het eerst gepromoot op het gastronomische festival “EatBrussels”; onze tentoonstelling getiteld “Beauties of Türkiye” toonde bekroonde foto’s in ons land; het academische panel en tentoonstelling “Traces of Anatolia in Contemporary Civilization” onthulde het verband tussen Anatolië en de Europese geschiedenis en ontwikkeling; ten slotte, de traditionele modeshow met speciaal ontworpen kleding waarin Turkse en Belgische motieven en stoffen in harmonie werden gebruikt, symboliseerde de cultuur van samenleven.

De komende periode is ook van belang voor de betrekkingen tussen Türkiye en België. De twee bondgenoten die Türkiye en België zijn, zullen in 2023 de 100e verjaardag van onze Republiek vieren, evenals de 185e verjaardag van het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Het jaar 2024 markeert de 60e verjaardag van de komst van Turkse immigranten naar België met de bilaterale arbeidsovereenkomst. We zijn al begonnen met de voorbereidingen als ambassade om deze belangrijke jubilea op de best mogelijke manier in België te vieren.

Geachte Burgers, Voorname Vertegenwoordigers van de Turkse Gemeenschap in België,

Eén van de belangrijkste dimensies van onze betrekkingen met België is zonder twijfel de Turkse samenleving, die een voorbeeldige harmonie heeft met de Belgische samenleving door op elk gebied waardevolle bijdragen te leveren aan België.

In dit proces is de aanwezigheid van de Turkse gemeenschap, van wie 85 procent nu Belg is geworden, altijd een prioriteit geweest in ons werk. We hebben samengewerkt met onze burgers en de Belgische autoriteiten om ervoor te zorgen dat onze burgers enerzijds comfortabel leven en hun afkomst, identiteit, moedertaal en religie kunnen beleven, vrij van enige discriminatie, en anderzijds aanwezig kunnen zijn in elk aspect van het leven in België, waarvan ze nu burgers zijn, en bereiken wat ze willen.

Ondanks alle moeilijke omstandigheden die door de Covid-19-pandemie zijn ontstaan, hebben we zowel online als fysiek verschillende activiteiten georganiseerd, voornamelijk met het oog op het beschermen van de gezondheid van onze burgers, alsook het vergroten van het bewustzijn. We hielden informatieve bijeenkomsten door prominente vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in België uit te nodigen. In dit proces waren de solidariteitsinspanningen van de Turkse gemeenschap in België tegenover de Belgen bewonderenswaardig.

We hebben er het volste vertrouwen in dat de vriendschapsbrug, die door onze volkeren tussen Türkiye en België is gevormd, een beslissende rol zal blijven spelen in de toekomst van de relaties, en dat waardevolle leden van de Turkse samenleving, in het bijzonder onze jeugd, zullen blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de cultuur van samenleven als vooraanstaande leden van de Belgische samenleving.

Met deze gevoelens en gedachten begroet ik u van harte en bedank ik iedereen die heeft bijgedragen aan de bevordering van de betrekkingen tussen Türkiye en België.

Het was me een voorrecht om Türkiye te vertegenwoordigen in een bevriend land, tevens onze bondgenoot, waarmee we diepgewortelde betrekkingen hebben. Namens mezelf en al mijn collega's van de ambassade wil ik mijn dank uitspreken voor uw waardevolle bijdragen en steun aan onze ambassade.

Hou u goed.

Dr. Hasan Ulusoy
Ambassadeur